În următoarele 5 minute vei afla:

De ce Tarotul ar putea fi considerat un instrument de terapie holistică.
– Cum poți folosi Tarotul în introspecție.


“Tarotul nu servește la citirea viitorului, ci la construirea lui” (Georges Colleuil)

Ce este Referențialul Arhetipurilor Personale?

Metoda ce poartă numele de Referențialul Arhetipurilor Personale în limba română și Référentiel de Naissance în original (RN) a fost concepută de francezul Georges Colleuil, terapeut, filosof, lingvist și cercetător. Este o metodă relativ nouă pe piața franceză și pe cea internațională, în sensul că există de “numai” 30 de ani. 

Această metodă de terapie, având ca suport proiectiv cărțile de Tarot de Marsilia, reprezintă un demers filosofic și un prilej de conexiuni cu alte domenii, la fel de bogate în sensuri: simbolistică, mitologie, psihanaliză, numerologie. Este un instrument de lucru polisemantic, cu numeroase trimiteri și explorări în alte domenii. Creatorul metodei cercetează neîncetat funcția simbolului, în paralel cu predarea de cursuri, ateliere și seminarii. 

RN este o creație vie, care crește alături de cel care îl practică. De fiecare dată când descoperim un nou simbol și un nou sens, sistemul se îmbunătățește în ansamblul lui. Cuvântul “referențial” vine de la verbul “a se referi la”. În Referențial, ne referim la un simbol, cu scopul de a construi și de a ne construi.  

La fel ca simbolul, ale cărui sensuri nu sunt niciodată epuizate, abordarea unei teme dintr-un RN se reînnoiește la fiecare lectură și niciodată n-o putem cuprinde în totalitate. Scopul nu este de a găsi răspuns la întrebările noastre, ci de a ne înscrie într-un astfel de demers, încât întrebările noastre să nu-și mai aibă rostul, căci spune autorul, “noi nu suferim din cauza absenței răspunsului, ci din cauza prezenței întrebărilor”. Nu noi interogăm “oracolul”, ci el ne interoghează pe noi, iar aceasta îi conferă o dimensiune filosofică. De-a lungul celor 30 de ani de existență, această metodă a luat avânt, devenind un minunat instrument de rezolvare a conflictelor psihice inconștiente și a celor relaționale.

Câte ceva despre Tarot

Arcanele Tarotului ni se prezintă ca niște arhive simbolice eterne. Sunt tezaure de arhetipuri, de mituri arhaice și fondatoare. Din acest punct de vedere, Tarotul este un instrument de terapie holistică. Nu exclude nicio dimensiune: nici pe cea psihologică, nici pe cea spirituală, nici pe cea energetică. Demersul în care se înscrie RN este unul în care imaginile arhetipale ale Tarotului se individualizează și se particularizează prin experiența specifică de viață a fiecăruia. Orice formă de terapie este o regăsire și orice regăsire este o terapie. 

Tarotul nu se reduce la un simplu set de cărți de joc de divinație, ci constituie unul dintre reperele de bază ale culturii occidentale. Face parte din tezaurul cultural al umanității, iar transformările lui au surprins îndeaproape evoluția mentalităților de-a lungul timpului. Aceste imagini pline de forță fascinează dintotdeauna și au făcut obiectul a numeroase studii științifice, sociologice, semiologice și de iconografie. Au inspirat filosofi, artiști, scriitori și au servit ca grilă de lectură în psihanaliză. 

Cărțile de Tarot sunt mai mult decât simple alegorii, sunt imagini arhetipale, iar explorarea sursei lor reprezintă întoarcerea la sursele interioare. Ele sunt imprimate în sufletul fiecăruia dintre noi și în sufletul lumii. A lucra cu imaginile arhetipale și cu simbolistica lor arată, de fapt, interesul pentru dimensiunea universală a omului. Așadar, Tarotul nu este esoteric, ci umanist. Iar funcția esențială a Referențialului este de a actualiza această dimensiune universală a arcanelor, în experiența individuală a fiecăruia. Tarotul constituie un limbaj simbolic, care oferă celui care îl studiază un mod de relaționare cu momentele importante ale vieții sale, în scopul descifrării sensului și dobândirii unei învățături filozofice și spirituale.

Simbolul nu constituie un obiect în sine, ci legătura dintre două obiecte. Este o punte care ne unește cu părți pierdute din noi înșine. A lucra cu simbolul înseamnă a lucra asupra unității, a alianței, a întregului. Tarotul e o catedrală de simboluri, construită conform legilor arhitecturii sacre. Simbolul e viu, nu predeterminat, și evoluează în permanență.

Structura Referențialului

Structura de bază a RN este o matrice, formată din primele 4 case obținute prin calcule numerologice, având la bază data nașterii. Cele patru arcane rezultate se așează în sens sinistrogir, formând o cruce. În acest fel ia naștere un Referențial. Primele patru case reprezintă o busolă, un fel de roză a vânturilor, un instrument de orientare în social (casa1), în căutările profunde (casa 2), în mental (casa 3) și în acțiune (casa 4). 

Când apare o dezorientare sau o alunecare mai pronunțată spre una din cele patru, roza vânturilor ne reamintește că mai există și alte direcții de dezvoltare și explorare. Autorul a identificat acești 4 poli cu cele 4 elemente alchimice (foc, apă, aer, pământ), care se regăsesc atât în astrologie și în medicina energetică chineză, cât și în cele 4 elemente ale arcanelor minore ale Tarotului: bâte, cupe, spade și pentacle. Apoi a luat naștere un al cincilea element, chintesența celorlalte 4. În felul acesta, a fost creată a cincea casă, ca o trecere obligatorie, pentru ca arcanele precedente să poată comunica între ele. 

În cursul anilor care au urmat, au fost concepute și restul de case, până la 14. RN a devenit, cu timpul, o metodă de a “învăța să fii,” ceea ce s-ar traduce cu a asculta chemarea adâncurilor, chemarea sinelui, de care ne separă straturi emoționale, intelectuale, culturale și istorice, transformate într-un zid de beton, interpus între eu și sine. Descifrarea amănunțită a arcanelor care ne alcătuiesc tema permite această întoarcere către sine, care la rândul ei favorizează o mai bună relaționare cu celălalt. În ciuda acestui fapt, aceste amprente nu se vor activa decât dacă experiențele repetitive ale vieții vin să se suprapună peste dimensiunea universală a respectivei arcane. În Referențial nu se regăsește nicio fatalitate, ci mai curând un fel de dublă amintire, a trecutului și a prezentului.

Tarotul și Referențialul se întâlnesc la nivelul Caselor. Diferența dintre Tarotul divinator și Tarotul utilizat în RN constă în faptul că aici se pleacă de la experiența trăită și de la ce simțim, se merge în întâmpinarea arcanei și nu invers. Ceea ce se caută în arcana respectivă este modul în care se imprimă emoția și experiența trăită. Aici consultantul e cel care vorbește, iar terapeutul ascultă. 

Relaționarea noastră metaforică cu cele 14 case din Referențial este de fapt relaționarea cu propria viață, în cele mai importante domenii ale sale. Autorul le descrie printr-o foarte grăitoare metaforă: suntem cu toții niște bogați proprietari de imobile. Avem cu toții câte 14 case, însă nu le locuim pe toate. Cea mai mare parte a timpului ne-o petrecem într-una din ele, iar celelalte sunt lăsate de izbeliște.  Unele sunt invadate de intruși, altele invadate de vegetație, iar unele sunt închiriate rudelor sau prietenilor. O parte din ele sunt în construcție, iar altele în ruine. Poate pe unele am vrea să le vindem, dar succesiunea se anunță dificilă, iar indiviziunea blochează tranzacția. Altele pot fi ipotecate sau îngropate în datorii. RN ne propune să trăim în cele 14 case ale sale și să le explorăm toate cotloanele, dar și să le trezim la viață cu ceea ce suntem, să le redecorăm periodic și să le îmbogățim cu descoperirile și experiențele noastre. 

Fiecare din aceste 14 case aduce o propunere de dezvoltare personală. Arcanele dintr-un Referențial interacționează în numeroase moduri, formând diferite aspecte care aduc informație particularizată, în funcție de problematica abordată. Astfel, lucrăm cu oglinzi, noduri, bucle, configurații, găuri negre, stele, eclipse, căi, dialectici, arcane moderatoare, arcane fluctuante și lista ar putea continua.


Povești care vă inspiră, care vă vor emoționa și care, în același timp, vă vor ajuta să rămâneți sănătoși emoțional și fizic.

→ Săptămânal la tine în inbox.


Tehnica de lucru

Nu există numai o singură manieră de abordare și de interpretare posibilă a unui Referențial. Fiecare va găsi propria lui modalitate de raportare la arcanele cu care se întâlnește în propriul Referențial. Abordarea standard se face prin analiza câmpului de coerență, respectiv a ansamblului format din casele 4, 6, 7. Cercetăm dacă persoana respectivă își îndeplinește sau nu misiunea în viață (casa 4), dacă-și folosește resursa (casa 6), iar în caz contrar, investigăm ce obstacole o împiedică (casa 7). Cu alte cuvinte, cum casa 4 poate fi considerată un program de viață, dacă clientul pune în practică ce îi indică aceasta și dacă își utilizează resursele pentru a înfăptui acest program, atunci totul merge bine. Dacă însă apare un decalaj între cele două, atunci acesta este rezultatul unui conflict intern, a cărui natură este indicată de casa obstacolului, care se opune realizării proiectului din casa misiunii în viață. Așadar, soluția ar consta în acceptarea provocării, în înțelegerea obstacolului și în transformarea lui. 

La consultație, clientul abordează arcanele atât individual, cât și în perechi sau în cadrul numeroaselor aspecte pe care acestea le formează în schema Referențialului.

Referențialul nu este o radiografie a personalității, ci o oglindă simbolică a unei structuri interioare. Lucrul cu această metodă oferă noi oportunități de restructurare și reconstrucție, cu condiția să ne recunoaștem în experiențele de viață reflectate de imaginile simbolice ale Tarotului.

Cel mai mare pericol în interpretarea unui Referențial îl reprezintă cantonarea în fatalitatea unei arcane, pentru că nu există arcane negative într-un Referențial, așa cum nu există arcane pozitive. Nu arcana în sine este importantă, ci munca de analiză pe care o avem de făcut la nivelul acesteia. Fiecare arcană se studiază de manieră contradictorie și la nivele diferite. Când aceeași arcană este prezentă de mai multe ori într-un Referențial, se abordează ca și când ar fi mereu alta, explorându-i-se mai multe nivele de interpretare. Într-o ședință de Referențial, cele mai importante aspecte sunt respectul pentru sistemul de credințe al clientului și înțelegerea a ceea ce se spune și a ceea ce nu se spune. 

Clientul trebuie ajutat să se poziționeze cu multă autenticitate, față de experiențele și valorile pe care le-a integrat în viață. Este important să reușească să vadă ce anume îi arată condiționările inconștiente (casa 11), lecțiile de viață (casa 10), schemele repetitive (casa 5) și esența (casa 9). Toate arcanele care se găsesc în emisfera sudică a Referențialului reprezintă aspecte de lucrat și de transformat. Bilanțul, ipoteza și sugestiile sunt etapele unei consultații de Referențial reușite, pe fondul unei atitudini de atenție activă pentru tot ceea ce are de împărtășit clientul, în scopul unui schimb interactiv de idei și de trăiri. 

RN este o metodă cu care se lucrează în spiritul explorării simbolului, pentru găsirea de sensuri eliberatoare și vindecătoare. Este călătoria eroului care pornește pe drumul devenirii de sine, procesul de individuare al fiecăruia dintre noi. Arcanele Tarotului vorbesc despre lucruri deja cunoscute, confirmă anumite supoziții și stârnesc noi controverse. Important este că imaginile ne vorbesc de fiecare dată și că acest valoros suport proiectiv care este Tarotul, este un limbaj mereu viu, mereu actual, care nu încetează să ne surprindă prin bogăția infinită de simboluri. Imaginile arhetipale ale Tarotului reprezintă un limbaj universal, pe înțelesul tuturor, cu condiția să ne conectăm la esența lor, să fim deschiși la înțelepciunea colectivă pe care ne-o aduc ele și să auzim întrebările pe care ni le adresează.

Majoritatea celor interesați de această metodă se prezintă la consultație cu mentalitatea greșită că Tarotul folosește la aflarea viitorului. Dimpotrivă, metoda Referențialului este una interactivă, este o invitație la conectare prin intermediul arcanelor Tarotului, la bogata lume interioară de trăiri, gânduri și valori personale, în speranța reașezării propriei vieți pe baze mai sănătoase și mai realiste.

Citește și:

Cum mi-au schimbat viața constelațiile familiale

Scurt ghid despre constelațiile familiale sau sistemice